alt.loading

NATO MUltimedia

The Czech Republic is NATO, We Are NATO - #WeAreNATO (WITH SUBS)

Publication date
Country
Themes
Filming date
Location
Type
Format
Version
Language

NATO is a family of common values. We are united with our Allies for peace and stability. The Czech Republic is NATO, #WeAreNATO.
NATO je společenstvím sdílených hodnot. Společně s našimi spojenci usilujeme o mír a stabilitu. Česká republika je NATO, #WeAreNATO

Synopsis

Every day, NATO Allies work and train together to keep you safe. Through partnership and cooperation, NATO has secured peace and freedom for 70 years.
The Czech Republic has been a member of NATO since 1999 and is an equal Ally in NATO.
Spojenci v NATO se každý den věnují práci a výcviku, aby Vám zajistili bezpečí. Skrze partnerství a spolupráci svých členů zajišťuje NATO mír a svobodu již 70 let.
Česká republika je členem NATO od roku 1999 a pro ostatní členy Aliance je rovnocenným spojencem.

Transcript

CLOSE UP OF ENHANCED FORWARD PRESENCE AND CZECH FLAG PATCH ON ARM OF SOLDIER

SHOTS OF CZECH NATO CIVILIAN, DOOR GUNNER AND EFP SOLDIER LOOKING INTO CAMERA

EXTERIOR SHOT OF NATO HEADQUARTERS

SOUNDBITE (Czech)
Army soldier with Czech Enhanced Forward Presence contingent in Latvia
“NATO is a political-military international organisation, consisting of 29 countries in Europe and North America.”

“NATO - politicko-vojenská mezinárodní organizace, která spojuje 29 zemí Evropy a Severní Ameriky”

SOUNDBITE (Czech)
Army soldier with Czech Enhanced Forward Presence contingent in Latvia
“The Czech Republic is an integral part of the Alliance.”

“Česká republika je její nedílnou součástí”

SHOT OF CZECH ACCESSION IN 1999

SOUNDBITE (Czech)
Army soldier with Czech Enhanced Forward Presence contingent in Latvia
“We are diplomats, military and civilians.”

“Jsme diplomati, vojáci a civilisté.”

SOUNDBITE (Czech)
Army soldier with Czech Enhanced Forward Presence contingent in Latvia
“Every NATO member has an equal voice. We decide and act together.”

“Hlas každého člena má stejnou váhu. Rozhodujeme a jednáme společně.”


SOUNDBITE (Czech)
Door gunner, Czech Air Force
“The Czech Republic is among the safest countries in the world.”

“Česká republika dnes patří k nejbezpečnějším zemím na světě.”

SHOTS OF CZECH ARMY “POKOS” OUTREACH PROJECT, WORKING WITH SCHOOL CHILDREN TO TEACH MEDICAL SKILLS

SHOT OF DOOR GUNNER ZIPPING UP VEST
DOOR GUNNER LOOKING INTO CAMERA

SHOTS OF NATO SECRETARY GENERAL JENS STOLTENBERG WITH PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION JEAN-CLAUDE JUNCKER AND HIGH REPRESENTATIVE OF THE EUROPEAN UNION FEDERICA MOGHERINISHOT OF CZECH NATO DIPLOMATS AND DOOR GUNNER

WIDE OF MEETING OF NORTH ATLANTIC COUNCIL IN ROOM 1, NATO HEADQUARTERS

SHOT OF NATO SECRETARY GENERAL CALLING MEETING TO ORDER

FORMER CHARIMAN OF THE MILITARY COMMITTEE WITH DEPUTY SECRETARY GENERAL

SOUNDBITE (Czech)
Door gunner, Czech Air Force
“Our security cannot be taken for granted.”

“Naši bezpečnost nelze brát jako samozřejmost.”

SOUNDBITE (Czech)
Door gunner, Czech Air Force
“We face threats together.”

“Bezpečnostním hrozbám čelíme společně.”

SOUNDBITE (Czech)
Door gunner, Czech Air Force
“One for all, all for one”

“Jeden za všechny, všichni za jednoho.”


VOICEOVER (Czech)
“NATO, together with the European Union, helps guarantee our security.”
“NATO společně s Evropskou unií pomáhá zajišťovat naši bezpečnost.“


VOICEOVER (Czech)
“We have Allies to rely on.”

“Máme spojence, na které se můžeme spolehnout.”


SHOT OF DOOR GUNNER PREPARING HER GEAR

SHOTS OF CZECH SOLDIERS WITH US AND DUTCH ALLIES DURING MILITARY EXERCISE

SHOT OF DOOR GUNNER RUNNING TOWARD M-17 TRANSPORT HELICOPTER AND IN POSITION


RESERVIST DRIVER WALKS TOWARDS CAMERA, GETS INTO VEHICLE AND STARTS DRIVING.

SHOTS OF CZECH SOLDIERS IN RESOLUTE SUPPORT MISSION IN AFGHANISTAN


SHOT OF CZECH JAS-39 GRIPEN FIGHTER JET FLYING OVER PRAGUESHOT OF CZECH ARMY “POKOS” OUTREACH PROJECT, WORKING WITH SCHOOL CHILDREN TO TEACH MEDICAL SKILLS


VOICEOVER (Czech)
“We work together to protect our values.”

“Společně chráníme naše hodnoty.”
SOUNDBITE (Czech)
Reservist driver, Czech Army
“NATO is in fact more than a political-military alliance. Besides defending our own territory, it also helps respond to international crises, fight terrorism and build stability.”

“NATO je ve skutečnosti více než politicko-vojenská aliance. Kromě obrany našeho území také pomáhá řešit mezinárodní krize, bojuje proti terorismu a napomáhá budovat stabilitu.”

SOUNDBITE (Czech)
Reservist driver, Czech Army
“NATO helps support our stability and prosperity.”

“Přispívá tím k naší bezpečnosti a
prosperitě”

SOUNDBITE (Czech)
Reservist driver , Czech Army
“We stand together with Allies and we have had peace in the Czech Republic for more than 20 years.”

“Stojíme při našich spojencích. Česká republika je bezpečná země i díky tomu, že jsme již 20 let součástí NATO.”

SHOT OF CZECH SOLDIER HELPING A SCHOOL CHILD UP A RAMP INTO AN AMBULANCE DURING MEDICAL “POKOS” OUTREACH PROJECT

SHOT OF CEREMONY AT NATO HEADQUARTERS

DRONE SHOT OF CZECH COUNTRYSIDE

SHOT OF RESERVIST DRIVER IN CIVLIAN CLOTHES SITTING ON PARK BENCH

RESERVIST DRIVER IN UNIFORM LOOKS INTO CAMERA

SOUNDBITE (Czech)
Reservist driver, Czech Army
“The Czech Republic is NATO. We are NATO.”

“Česká republika je NATO. My jsme NATO”
Usage rights
This media asset is free for editorial broadcast, print, online and radio use. It is restricted for use for other purposes.
Reference
NATO757270
ID
1325